Ανάπτυξη Μικτής Χρήσης, Σόφια

Εκτύπωση

Η LAMDA Development έχει στην κατοχή της οικόπεδο 6.300 τ.μ. στη Σόφια, το οποίο έχει πρόσβαση σε δύο κεντρικές αρτηρίες και βρίσκεται 1 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Στο οικόπεδο θα ανεγερθεί κτίριο γραφείων καθώς και εμπορικοί χώροι στο ισόγειο, συνολικής επιφάνειας ανωδομής 30.000 τ.μ. περίπου, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια κατασκευής. Στην παρούσα φάση εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις συμφωνιών προεκμίσθωσης του κτιρίου, οι οποίες θα προσδιορίσουν τις τελικές προδιαγραφές του κτιρίου για την πιθανή ανέγερση του έργου και το χρόνο υλοποίησής του.