Γραφεία, Αθήνα

Εκτύπωση
  • Η LAMDA Development S.A. μέσω της θυγατρική της LAMDA Estate Development προχώρησε στις 12/5/2011 σε πώληση γραφειακών χώρων 1.314 τ.μ επί της οδού Όθωνος έναντι συνολικού τιμήματος €6.572.890. Η απόδοση της επένδυσης ανέρχεται σε 7,75% ετησίως.
    Ο αγοραστής είναι η εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

  • Κτίριο γραφείων επιφάνειας 5.000 τ.μ. το οποίο αποτελείται από ισόγειο και έξι ορόφους καθώς και από τρία επίπεδα υπογείων χώρων στάθμευσης. Το κτίριο πωλήθηκε το 2003 στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

  • Η LAMDA Prime Properties είχε στην ιδιοκτησία της οικόπεδο έκτασης περίπου 4.000 τ.μ. στην Κηφισιά, με χρήσεις αμιγούς κατοικίας. Το 2008 το οικόπεδο πουλήθηκε στην Εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.