Οδος Βιλτανιώτη - Ανάπτυξη Γραφείων, Αθήνα

Εκτύπωση

Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας LAMDA Ακίνητα, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της οικόπεδο επιφάνειας 8.500 τ.μ. περίπου στην οδό Βιλτανιώτη της Κάτω Κηφισιάς. Η οικοδομική άδεια επιτρέπει την κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων επιφάνειας ανωδομής άνω των 10.200 τ.μ. Η εταιρεία αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές που περιλαμβάνουν την πώληση του ακινήτου, ως έχει ή την ανάπτυξη και την πώληση ενός κτιρίου (ων) κατόπιν συμφωνίας με τελικό χρήστη (ες) εντός του προαναφερθέντος πλαισίου.