Σπάτα Προκαλήσι - Ανάπτυξη Μικτής Χρήσης, Αθήνα

Εκτύπωση

Η LAMDA Development, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της LAMDA Estate Development, έχει την ιδιοκτησία συνολικής εκτάσης 85 στρεμμάτων εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Σπάτων στην περιοχή Βούλια Προκαλήσι, επί της Λεωφόρου Πικερμίου. Η έκταση, μετά την αστική πολεοδόμηση που έχει ήδη ολοκληρωθεί, κατανεμήθηκε σε δύο οικοδομικά τετράγωνα, όπου προβλέπονται συνολικές αναπτύξεις 50.700 τ.μ. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης καταστημάτων λιανικού εμπορίου, χώρων γραφείων, χώρων εστίασης και αναψυχής. Η εταιρεία μελετά τις εναλλακτικές αξιοποίησης του ακινήτου στο πλαίσιο των ανωτέρω χρήσεων που περιλαμβάνουν την πώληση του ακινήτου, ως έχει ή την ανάπτυξη και την πώληση ενός κτιρίου (ων) κατόπιν συμφωνίας με τελικό χρήστη (ες) εντός του προαναφερθέντος πλαισίου.