Επικοινωνία

Εκτύπωση

LAMDA Development S.A.

Λεωφόρος Κηφισίας 37Α (εντός Golden Hall) 15123 Μαρούσι

Τηλ. 2107450600

Φαξ 2107450645

lamda@lamdadev.com

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τις παρακάτω διευθύνσεις:

Ενημέρωση Επενδυτών: ir@lamdadev.com

Διεύθυνση Ανάπτυξης: development@lamdadev.com

Εταιρική Επικοινωνία: communication@lamdadev.com

Ανθρώπινο Δυναμικό: hr@lamdadev.com