Γιώργος Γεράρδος

Μέλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό

Εκτύπωση
Ο κ. Γιώργος Γεράρδος είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1969 με την ίδρυση του πρώτου καταστήματος ΠΛΑΙΣΙΟ στην οδό Στουρνάρη. Σήμερα, μετά από 50 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και πρωτοπόρων ιδεών, κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers A.E.B.E.