Ιωάννης Καραγιάννης

Μέλος, μη εκτελεστικό

Εκτύπωση
Ο Ιωάννης Καραγιάννης είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει ΜΒΑ. Διαθέτει εμπειρία στο Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες. Έχει εργαστεί στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ από το 1994, όπου αρχικά διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της αλυσίδας καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Το 1997 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2001 έγινε Διευθύνων Σύμβουλος. Το 2010 αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης στον Όμιλο Εταιρειών Olympia, ενώ από το 2016 τελεί καθήκοντα Εκτελεστικού Προέδρου.