Χαρίτων Κυριαζής

Μέλος ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό

Εκτύπωση
Ο Χάρης Κυριαζής, είναι Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, έχει ΜΒΑ από το INSEAD και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εργάστηκε σαν διευθυντικό στέλεχος στην βιομηχανία, σαν Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και σαν Επικεφαλής Φορολογικού και Συμβουλευτικού Τμήματος διεθνών ελεγκτικών εταιρειών στη Αθήνα. Θήτευσε για 4 χρόνια ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, και σήμερα συνεργάζεται με τον ΣΕΒ στα εργασιακά θέματα, και συμμετέχει σε ΔΣ εταιρειών και είναι Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Ο Χάρης Κυριαζής είναι Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (“ILO”), και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (“OKE”). Επίσης διετέλεσε μέλος ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχου (“ΕΛΤΕ”), της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (“ΕΕΔΕ”), και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (“ΣΕΣΜΑ”).