Μαίρη Παπακωνσταντίνου

Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου

Εκτύπωση
Η Μαίρη Παπακωνσταντίνου είναι Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου από τον Απρίλιο του 2006. Εντάχθηκε στη LAMDA Development τον Φεβρουάριο του 2003 ως στέλεχος της Οικονομικής Διεύθυνσης και κατείχε τη θέση του Οικονομικού Αναλυτή και βοηθού του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας. Πριν την ένταξή της στον όμιλο εταιρειών LAMDA Development εργαζόταν ως Προϊσταμένη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Η κ. Παπακωνσταντίνου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε), καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MBA – International Program) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.