Χρήστος Νικολόπουλος

Διευθυντής Επενδυτικών Ακινήτων

Εκτύπωση
O Χρήστος Νικολόπουλος έχει εμπειρία σε διοικητικές θέσεις Στρατηγικής, Οικονομικών και Διεύθυνσης Eπενδυτικών Ακινήτων. Στη LAMDA Development ξεκίνησε να εργάζεται το 2009 ως Country Manager με προηγούμενη εμπειρία στις εταιρείες Shell, NBGI Private Equity στο Λονδίνο και στον Όμιλο Τσιμέντων Τιταν. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοικονομικά.