Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Διαχείρισης Κατασκευής Έργων

Εκτύπωση
Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός από το University of Newcastle-Upon-Tyne στην Αγγλία, με μεταπτυχιακό πτυχίο από το The University of Michigan στην Αμερική το 1982 και ειδικότητα στον τομέα Construction Engineering & Management. Εργάστηκε σε Πολυεθνικές Μελετητικές Εταιρίες, όπως Norconsult-Oslo, Brown & Root Engineering και Εργοληπτικές Εταιρίες στον τομέα Διεύθυνσης και κατασκευής Έργων, όπως ABV-Stockholm, Hochtief-Athens, SETE Technical Services, LAMDA Development σε μεγάλης κλίμακας έργα, για πελάτες όπως η Norsk-Hydro, BP (British Petroleum), Statoil-Norway, το Υπουργείο Άμυνας και Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η ΑRAMCO (Κρατική Εταιρεία Πετρελαίων της Σαουδικής Αραβίας). Διαθέτει ευρεία κατασκευαστική εμπειρία σε Υδροηλεκτρικά Έργα, Έργα Θαλασσίων Πλατφορμών Παραγωγής Πετρελαίου, Διυλιστηρίων, Έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Βιομηχανικών Λυμάτων, Έργα Σηράγγων (tunnels) και Υπόγειων Αποθηκευτικών Τεχνητών Σπηλαίων (strategic storage caverns), Έργα Αεροδρομίου, Λιμενικά Έργα, Έργα Γραφείων, Οικιστικά, Εμπορικά και Ψυχαγωγικά Συγκροτήματα. Εργάζεται στον Όμιλο Εταιριών Λάτση από τον Απρίλιο του 2000, στις εταιρείες SETE Technical Services, LAMDA Development και SETE Energy