Χρήστος Νικολόπουλος

Εκτύπωση

O Χρήστος Νικολόπουλος είναι o Διευθυντής Επενδυτικών Ακινήτων της Lamda Development. Ξεκίνησε να εργάζεται στον Όμιλο το 2009 ως Country Manager, ενώ διαθέτει 20ετή εμπειρία σε διοικητικές θέσεις Στρατηγικής, Επενδύσεων, Χρηματοοικονομικών και Operations στις εταιρείες Shell, NBGI Private Equity στο Λονδίνο και στον Όμιλο Τσιμέντων Τιταν. Κατέχει Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά.