Κωνσταντίνα Καρατοπούζη

Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Εκτύπωση
Η Κωνσταντίνα Καρατοπούζη ξεκίνησε να εργάζεται στον όμιλο εταιρειών Λάτση το 2000, ως βοηθός του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου EFG με έδρα το Λονδίνο. Στη Lamda Develoment εργάζεται από το 2003 και από το 2006 ήταν Δ/ντρια Επενδυτικών Ακινήτων της Εταιρείας. Πριν από την εργασία της στον όμιλο Λάτση, η κ. Καρατοπούζη εργάστηκε ως εξωτερικός ελεγκτής στην PricewaterhouseCoopers στο Λονδίνο και στην ελεγκτική εταιρεία Κωστουρής Μιχαιλίδης στην Αθήνα. Η κ. Καρατοπούζη είναι μέλος (fellow member) του Charted Association of Certified Accountants από το 1997. Κατέχει πτυχίο του Οικονομικού τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου.