Γιάννης Γιαννακόπουλος

Νομικός Σύμβουλος, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτύπωση
Ο Γιάννης Γιαννακόπουλος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Έχει σπουδάσει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (LLB) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία (LLM) και ειδίκευση στο διεθνές εμπορικό δίκαιο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχει, επίσης, σπουδάσει οικονομικά στο ALBA (MSc) και διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (MBA). Ασχολείται αποκλειστικά με το εμπορικό δίκαιο ως δικηγόρος και σύμβουλος ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων.