Οι άνθρωποί μας

Εκτύπωση

Η LAMDA Development αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική της επιτυχία στηρίζεται στους ανθρώπους της. Προσβλέπει στη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος ακολουθώντας στρατηγικές προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Η εταιρεία υποστηρίζει τους ανθρώπους της ώστε να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, εφαρμόζοντας συστήματα αξιολόγησης και ανάπτυξης.

Υλοποιεί αναπτυξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη και την καλύτερη ανταπόκρισή τους στην εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας.

Ενδιαφέρεται για την ενημέρωση των εργαζομένων, τη βελτίωση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας, την ικανοποίηση τους και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας.

Η εταιρεία, στο πλαίσιο των παροχών και της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, προσφέρει στους εργαζομένους της μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών παροχών:

• Βonus βάσει απόδοσης
• Ειδικό πρόγραμμα δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) για τα ανώτατα στελέχη
• Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
• Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα υγείας και ασφάλισης
• Διατακτικές Γεύματος
• Χορήγηση Άτοκων Δανείων προς τους εργαζόμενους για την κάλυψη σοβαρών έκτακτων αναγκών
• Επιπλέον ημέρες άδειας μητρότητας
• Επιπλέον ημέρες εκπαιδευτικής άδειας για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών
• Δώρα στους εργαζόμενους τα Χριστούγεννα και το Πάσχα
• Δώρα στα παιδιά των εργαζομένων τα Χριστούγεννα
• Δώρα επιβράβευσης αριστούχων μαθητών για τα παιδιά των εργαζομένων
• Επαγγελματική πρόληψη για υγεία και ασφάλεια

 Grafhma gr 2 class=