Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ιστότοπου

Καλωσήρθατε στο www.lamdadev.com (εφεξής «Ιστότοπος»).

Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT A.E.» (εφεξής «LAMDA DEVELOPMENT» ή «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, Τ.Κ. 15123, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής «Χρήστες») αυτού.

Η LAMDA DEVELOPMENT είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, είναι τα ακόλουθα:

 • Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα.
 • Σε περίπτωση εγγραφής σας στο newsletter της Eταιρείας μας, συλλέγουμε κατόπιν συγκατάθεσής σας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμό σας. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας είτε πατώντας την επιλογή «unsubscribe» στο σώμα του email που λαμβάνετε από την «Εταιρεία» είτε επικοινωνώντας απευθείας με την Εταιρεία στα αναφερόμενα στον Iστότοπο στοιχεία επικοινωνίας. Σημειώνεται πως, εάν είστε κάτω των 15 ετών, η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα σας.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε μέσω της ενότητας ΚΑΡΙΕΡΑ (Lamda Development - Καριέρα ) στο site εύρεσης εργασίας του Ομίλου Career Opportunities: Home (successfactors.eu), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, καθώς και στα πεδία που καλείστε να συμπληρώσετε. Ειδικότερες προϋποθέσεις αναγράφονται στην οικεία δήλωση Προστασίας Δεδομένων.
 • Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, και πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα σας.
 • Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε μία υπόδειξη/παράπονο σας μέσω της φόρμας υποβολής υποδείξεων ή παραπόνων, συλλέγουμε δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη φόρμα όπως ονοματεπώνυμο (στην περίπτωση επώνυμης αίτησης), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, και πληροφορίες σχετικές με το αίτημα σας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Α. Έννομο συμφέρον

Προς διασφάλιση και επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, η τελευταία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου, να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να εξασφαλίζει εν γένει ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας.

Επίσης, με βάση το έννομο συμφέρον μας, διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε γενικότερη επικοινωνία λαμβάνουμε από εσάς, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική αντοπόκρισή μας σε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα που μας απευθύνετε κατά την υποβολή φόρμας επικοινωνίας μέσω του Ιστοτόπου ή άλλων επίσημων καναλιών μας. 

Β. Συγκατάθεση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter ή/και σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις από εμάς, μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω ειδικού πεδίου στον Ιστότοπο και να εγγραφείτε στη λίστα αποδεκτών των συγκεκριμένων ενημερωτικών μηνυμάτων της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, θα επεξεργαστούμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση e-mail που μας δηλώσατε για να σας αποστέλλουμε νέα και ενημερώσεις σχετικά με την Εταιρεία ή/και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου. Έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας αυτή, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας επικοινωνίας, είτε απευθύνοντάς μας αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρακάτω σχετική ενότητα.

Επιπλέον, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών, όπως τα cookies, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες για εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου, για σκοπούς ανάλυσης, εξατομίκευσης ή/και διαφήμισης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις επιλογές σας για τα cookies και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, μέσα από την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

Γ. Σύμβαση

Τέλος, μέσω της ενότητας ΚΑΡΙΕΡΑ (Lamda Development - Καριέρα ) στο site εύρεσης εργασίας του Ομίλου Career Opportunities: Home (successfactors.eu), εφόσον καταχωρίσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν σχετικής σας ενημέρωσης, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας υπό τους όρους που περιγράφονται στην οικεία Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για πρόσληψη στην Εταιρεία.

Δ. Νομική Υποχρέωση

Υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας για την προστασία προσωπικών δεδομένων σας και συνολικά να συμμορφωνόμαστε με τυχόν αιτήματα προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες εποπτικές αρχές.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

 • Εταιρείες υποστήριξης και διαχείρισης του Ιστοτόπου.
 • Εταιρείες διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εταιρείες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
 • Άλλες εταιρείες του Ομίλου με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
 • Καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τους σκοπούς αυτούς και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της κάθε επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας από την εγγραφή στο newsletter διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα εναντίωσής σας στις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας κατά τα ανωτέρω,
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας άμεσα και δωρεάν κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή cookies στην Πολιτική Cookies