Επικοινωνία Μετόχων και Επενδυτών

Στο πλαίσιο της άμεσης και αξιόπιστης επικοινωνίας με το επενδυτικό κοινό, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να αποστείλει το μήνυμα του προς τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας. Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα αιτήματα των χρηστών της εφαρμογής προς βελτίωση και ενημέρωση των διαθέσιμων πληροφοριών της Εταιρείας. Επεξεργάζεται τα μηνύματα και απαντάει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας την πολιτική της Εταιρείας και σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, διατηρώντας την αμφίδρομη επικοινωνία και εμπιστοσύνη των μετόχων της Εταιρείας και των επενδυτών.

Επενδυτικές Σχέσεις

Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Παρακαλούμε διαβάστε και υποδείξτε εάν συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.