Εταιρικός Μετασχηματισμός LAMDA MALLS

Διαδικασία κοινής διάσπασης LAMDA OLYMPIA VILLAGE (L.O.V. S.M.S.A.) με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας