Γνωστοποίηση Συναλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 3/10/2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: BUSSETIL EMMANUEL LEONARD, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: BUSSETIL ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

4. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.


ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 3/10/2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 3/10/2006
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Χ.Α.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ: 330.000
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (€): 2.475.000
ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: ΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: ΜΕΤΟΧΗ