Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Εκτύπωση

Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου2022

Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 14.02.2022ανακοίνωσης για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικόκοινό ότι η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2022 θα γίνει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και η τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).