Ανακοίνωση - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2022

Εκτύπωση

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») πραγματοποίησε σήμερα 03.05.2023, την προγραμματισμένη ετήσια ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης. Το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).