Φόρμα υποβολής υποδείξεων ή παραπόνων

Εκτύπωση

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπόδειξη ή το παράπονό σας.
Θα επεξεργαστούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας φόρμας.
Εάν επιθυμείτε, έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε την υπόδειξη ή το παράπονό σας ανώνυμα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο παρακάτω και χωρίς να συμπληρώσετε καμία προσωπική σας πληροφορία.

Επιλέξτε πώς θέλετε να υποβάλλετε την υπόδειξη ή παράπονο*
Ονοματεπώνυμο
Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας*
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τηλέφωνο
Email
Επιλέξτε την γλώσσα επικοινωνίας*
Άλλη γλώσσα επικοινωνίας
Περιγραφή του περιστατικού ή παραπόνου*Σημείωση: παρακαλούμε να περιγράψετε το περιστατικό ή το παράπονό σας, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα συναφή στοιχεία που κρίνετε απαραίτητα
Συχνότητα περιστατικού ή παραπόνου*
Ημερομηνία περιστατικού ή παραπόνου
Πόσες φορές έλαβε χώρα το περιστατικό ή παράπονο
Πώς θα θέλατε να επιλυθεί το περιστατικό ή παράπονο σας*
Συναίνεση*

Ανέγνωσα το έγγραφο συναίνεσης επεξεργασίας και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ