Φόρμα υποβολής υποδείξεων ή παραπόνων

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπόδειξη ή το παράπονό σας.
Θα επεξεργαστούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας φόρμας.
Εάν επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την υπόδειξη ή το παράπονό σας ανώνυμα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο παρακάτω και χωρίς να συμπληρώσετε καμία προσωπική σας πληροφορία.

Παρακαλούμε διαβάστε την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και υποδηλώστε αν συμφωνείτε.