Κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτύπωση

Για τη LAMDA Development, η επιχειρηματική δραστηριότητα μιας εταιρείας έχει ως αφετηρία δράσης τη συνεισφορά στην κοινωνική συνοχή και στην πρόοδο της χώρας όπου δραστηριοποιείται, προκειμένου να μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα στο περιβάλλον που έχει επιλέξει να αναπτύσσεται.

Η LAMDA Development τηρεί τις ηθικές δεσμεύσεις της αναφορικά με τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Η επιχειρηματική δράση και τα τρία εμπορικά κέντρα της εταιρείας (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos) έχουν δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας , και ετήσιο τζίρο της τάξεως των €700 εκατ. από τα 547 κατάστημα που φιλοξενούνται σε αυτά.

Ενώ η επένδυση στο Ελληνικό αναμένεται να δημιουργήσει 85.000 νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4% μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα δημόσια ταμεία με πάνω από €14 δισ. μέσω φόρων.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάθε χρόνο πραγματοποιείται πληθώρα συνεργειών μεταξύ των εμπορικών κέντρων Golden Hall, The Mall Athens, Mediterranean Cosmos και της Μαρίνα Φλοίσβου και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και φορέων που ξεχωρίζουν για το σημαντικό κοινωνικό έργο τους. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στους συνεργαζόμενους φορείς να φιλοξενηθούν στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών αναπτύξεων της εταιρείας και να επικοινωνήσουν το έργο τους στους χιλιάδες επισκέπτες τους καθημερινά.