Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Εκτύπωση

Η LAMDA Development θέτει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα ως βασική παράμετρο σε κάθε επιχειρηματική και εμπορική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εύλογης χρήσης όλων των πόρων.

Με μελετημένο καταμερισμό, σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και πρότυπες βοηθητικές υπηρεσίες, τα εμπορικά κέντρα της εταιρείας εξασφαλίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Στα εμπορικά κέντρα υπάρχουν εγκατεστημένα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management Systems) που εξασφαλίζουν βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση και απόδοση, ενώ, εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση (διαχωρισμός πέντε ροών – κατηγοριών υλικών – ανακύκλωσης). Ομοίως, γίνεται περισυλλογή χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των εμπορικών κέντρων από εξουσιοδοτημένες εταιρείες και έτσι αποφεύγεται η κατάληξη αυτών στο δίκτυο αποχέτευσης. Παράλληλα,τόσο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και στους υπόγειους χώρους στάθμευσης, τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου της ποιότητας αέρα, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η όποια επιβάρυνση και ο αέρας να διατηρείται σε σταθερά επιτρεπτά επίπεδα.

Η Μαρίνα Φλοίσβου εφαρμόζει διαδικασίες με πιστοποίηση ISO 9001:2008, και ISO 14001:2004, που αφορούν σε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,συστηματικό έλεγχο ποιότητας της θάλασσας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για περιβαλλοντικά θέματα λιμένων σε πληρώματα, μαθητές και σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κερδίζοντας σημαντικές τιμητικές διακρίσεις όπως Γαλάζια Σημαία και 5 Χρυσές Άγκυρες από αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης έχει πιστοποιηθεί για τη Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία από το EFQM.

Τέλος, το έργο του Ελληνικού έχει ως κυρίαρχη παράμετρο του σχεδιασμού τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου συνολικής έκτασης 2.000.000 τ.μ., ενώ όλες οι επιμέρους αναπτύξεις του θα χαρακτηρίζονται από τον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό τους, βάσει των αρχών της αειφορίας. Επιπλέον, η αναβάθμιση, ενοποίηση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και η σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα θα αποτελέσουν, σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα έχει επιπλέον πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5, προσβλέποντας στη δημιουργία μίας νέας εμπειρίας ζωής που συμπεριλαμβάνει την αναψυχή, την ευεξία, τον πολιτισμό και ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού τοπίου, του κλίματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.