Επενδυτική Επιτροπή

Εκτύπωση

H Εταιρεία έχει θεσπίσει Επενδυτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογεί ολοκληρωμένες προτάσεις νέων επενδύσεων, που υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης.