Καριέρα

Εκτύπωση

Στη LAMDA Development με χαρά δεχόμαστε το βιογραφικό σας σημείωμα, για την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών κενών θέσεων εργασίας, τόσο στα Εμπορικά μας Κέντρα, όσο και στο έργο του Ελληνικού.

Αν θέλετε να εργαστείτε σε μια Εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά, που βασίζεται στην ομαδικότητα, την αφοσίωση, την ακεραιότητα και την πρωτοβουλία, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Εταιρεία μας:

https://career2.successfactors.eu/career?company=lamdadevel

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη κάποια θέση που ανταποκρίνεται στα επαγγελματικά σας προσόντα, μπορείτε να δημιουργήσετε το προφίλ σας στη βάση δεδομένων μας, ώστε να ενημερώνεστε για τις σχετικές νέες θέσεις εργασίας, μόλις αυτές αναρτώνται:

https://career2.successfactors.eu/career?career_company=lamdadevel&lang=en_US&company=lamdadevel&site=&loginFlowRequired=true&_s.crb=Hdt%2ffM7cZ40Y5iuXXJ%2fgVLVW7JY%3d 


Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
http://lamdadev.com/images/dilosi_prosopikon_dedmenon_LamdaDev.pdf