Αλλαγή στο Οικονομικό Ημερολόγιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών που αφορούν στο οικονομικό ημερολόγιο, η εταιρεία «Lamda Development S.A.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Α’ Τριμήνου 2014 και η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9/5/2014 αντί της Πέμπτης 29/5/2014. Κατά τα λοιπά το οικονομικό ημερολόγιο παραμένει ως έχει.