Ανακοίνωση

H εταιρία LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για μια αλλαγή στο Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2007, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η δημοσίευση τους στον Τύπο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2007.