Ανακοίνωση

Σε συνέχεια πρόσφατου δημοσιεύματος της εφημερίδας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, με τίτλο «Στα δικαστήρια Lamda Dev – Μηχανική» και για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία ανακοινώνει τα εξής:

Μεταξύ της εταιρείας «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.» (θυγατρικής της Lamda Development SA) και της κατασκευαστικής εταιρείας «MΗΧΑΝΙΚΗ A.E.» υφίστανται διαφωνίες σχετικά με την αποτίμηση και την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν από τη «MΗΧΑΝΙΚΗ A.E.» όπως επίσης και σχετικά με τον υπαίτιο της σημαντικής υπέρβασης των συμβατικών προθεσμιών αποπεράτωσης των εργασιών στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos της Πυλαίας,

Για μέρος μόνο των αξιώσεών της η «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.» έχει ασκήσει μέχρι σήμερα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σχετικές αγωγές συνολικού ύψους €15,6 εκ., ενώ έχει ήδη ζητήσει και επιτύχει την κατάπτωση 24 εγγυητικών επιστολών συνολικού ύψους €6,9 εκ.

Σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στις Eνδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Γ’ Τριμήνου 2007 (σημ.12, σελ 18), οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο site της LAMDA Development (www.lamdadev.com) και σε αυτό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).