Ανακοίνωση

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «Εκδότρια») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι από τη συνεδρίαση της 2.6.2008 θα συνεχιστεί η ειδική διαπραγμάτευση επί των μετοχών της, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με ειδικό διαπραγματευτή το Μέλος του Χ.Α., Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή Α.Ε.. H Εκδότρια έχει υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή με την Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή Α.Ε. διάρκειας ενός (1) έτους έναντι αμοιβής.