Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Συμβούλου Διαχείρισης Κατασκευής Κτιριακών Έργων (Project Management Consultant for Buildings)

 

Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή του Συμβούλου Διαχείρισης Κατασκευής Κτιριακών Έργων (Project Management Consultant for Buildings). Ανάδοχος θα είναι η κοινοπραξία των εταιρειών Mace και Jacobs, εταιρείες διεθνούς φήμης και εμπειρίας σε διαχείριση κατασκευής έργων σημαντικού μεγέθους, οικονομικής αξίας και βαθμού πολυπλοκότητας.