Ανακοίνωση - Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2023

Η LAMDADEVELOPMENTS.A.Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023:

ΑποτελέσματαΈτους 2022

Δημοσίευση: Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

ΑποτελέσματαΑ’ Τριμήνου 2023

Δημοσίευση: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΤΓΣ)Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023
ΑποτελέσματαΕξαμήνου 2023

Δημοσίευση: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

ΑποτελέσματαΕννεαμήνου 2023

Δημοσίευση: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).