Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της, σύμφωνα με την οποία επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των εμπορικών κέντρων όπως και στο έργο ανάπλασης του Ελληνικού, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανακοινώνει την πώληση των ιδιοκτησιών που κατείχε η κατά 100% θυγατρική της LAMDA Estate Development S.A. στο κτίριο γραφείων Kronos Business Center στο Μαρούσι, έναντι τιμήματος €6,5 εκατ.