Αποχώρηση Εμπορικού Διευθυντή

Ανακοίνωση

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει την από 1ης Ιανουαρίου 2006 αποχώρηση του κ. Ελευθέριου Τασούλα, ο οποίος κατείχε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή της Εταιρείας.