Δυναμικά αναπτυξιακή το 2002 η πορεία του Ομίλου εταιρειών της LAMDA Development

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δυναμικά αναπτυξιακή το 2002 η πορεία του Ομίλου εταιρειών της LAMDA Development

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ιστορική Αίθουσα του Χ.Α.Α. η παρουσίαση του ομίλου εταιρειών της LAMDA Development. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η πορεία της εταιρείας και η εξέλιξη του επενδυτικού της σχεδίου, ενώ υπήρξε τοποθέτηση σχετικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Α. Καφφάς, Οικονομικός Διευθυντής της LAMDA Development, μεταξύ άλλων ενημέρωσε για την ενοποίηση της εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πρόσφατα με την ομογενοποίηση των επωνυμιών των θυγατρικών εταιρειών κάτω από την στρατηγική «ομπρέλλα» της μητρικής εταιρείας. Παράλληλα, αναφερόμενος στα νέα έργα της εταιρείας και την ευρύτερη δραστηριοποίηση των θυγατρικών, τόνισε την πρόσφατη συνεργασία της LAMDA Shipyards & Marine Services με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης για την υλοποίηση του προγράμματος ενεργοποίησης των ΤΠΚ «Τουρνάς» και «Σακίπης», με την οποία σηματοδοτείται η δυναμική είσοδος της εταιρείας στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας και επισημαίνεται η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου στο χώρο της ναυτιλίας.

Τα ιδιαίτερα θετικά και υποσχόμενα αποτελέσματα του κύκλου εργασιών της LAMDA Development, που σημείωσαν αύξηση κατά 300% τα δύο τελευταία χρόνια, δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στα επενδυτικά της σχέδια. Επίσης, η εταιρεία κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2002 παρουσιάζει βελτίωση στα κέρδη προ φόρων μετόχων LAMDA σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001, ίση με 100%, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια δυναμική πορεία που τη φέρνει πιο κοντά στους στόχους της.

Η LAMDA Development υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους € 700 εκατομμυρίων με σημαντικό αριθμό έργων σε ολόκληρη τη χώρα και βάζει τα θεμέλια για περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας της στο μέλλον. Η διεθνής εμπειρία του Ομίλου Λάτση και οι στρατηγικές της συμμαχίες (Deutsche Bank, Sonae, Hochtief, Dragados, Skanska) της προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα που αξιοποιεί επενδύοντας στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας σε γη, αέρα, θάλασσα, διαμορφώνοντας αγορές και γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,
Πανδώρα Λυκούρη 6852400 (εσωτ.203), 6835 403