Γνωστοποίηση Συναλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: BUSSETIL EMMANUEL LEONARD, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: BUSSETIL ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

4. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.


ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 10/11/2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10/11/2006

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Χ.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ: 1.329.000

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (€): 12.093.900

ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: ΠΩΛΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: ΜΕΤΟΧΗ