Γνωστοποίηση Συναλλαγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 15/03/2006– Β. ΒΕΚΙΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΕΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΕΚΙΟΣ ΣΙΜΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 15/03/2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 20/03/2006
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Χ.Α.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ: 3.000
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (€): 22.520.00
ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: ΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: ΜΕΤΟΧΗ