Μεταβίβαση Συμμετοχής HSBC - The Mall Athens

Ολοκληρώθηκε, σήμερα, 7/11/2006, η μεταβίβαση του 50% της συμμετοχής της LAMDA Development στο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο The MALL Athens (που κατέχει η θυγατρική της LAMDA Olympia Village) στην εταιρεία HSBC LUXEMBOURG SARL.

Συγκεκριμένα, η HSBC LUXEMBOURG SARL απέκτησε 13.006.105 μετοχές της εταιρείας LAMDA Olympia Village A.E., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,239% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Για το οικονομικό μέρος της συναλλαγής, ισχύουν τα δεδομένα της από 14/7/2006 ανακοίνωσης της LAMDA Development.