Ο Όμιλος LAMDA Development ενοποιεί την εταιρική του ταυτότητα

Ο Όμιλος εταιρειών LAMDA Development προχωρά στην ενοποίηση της εταιρικής του ταυτότητας υπό τη στρατηγική «ομπρέλα» της μητρικής εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, ομογενοποιούνται οι επωνυμίες των θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες μετονομάζονται ως εξής: η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. σε LAMDA Estate Development S.A, η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. σε LAMDA Shipyards & Marine Services S.A. και η ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε σε LAMDA Prime Properties S.A.. Η αλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη μιας δυναμικής περιόδου επιχειρηματικής ανάπτυξης με νέα έργα στις υποδομές της χώρας σε γη, αέρα και θάλασσα.

Η νέα εταιρική ταυτότητα πετυχαίνει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την άθροιση στον Όμιλο όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη δημιουργία ενιαίας εταιρικής εικόνας και τη σαφέστερη περιγραφή των δραστηριοτήτων των θυγατρικών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Λάμπρος Αναγνωστόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ομογενοποίηση της επωνυμίας των θυγατρικών του Ομίλου προέκυψε ως ανάγκη σε μια περίοδο δυναμικής και αλματώδους ανάπτυξης των δραστηριοτήτων όλων των εταιρειών. Με τη μονοσήμαντη σήμανση του Ομίλου ενισχύουμε τη γνώση του κοινού για τις δραστηριότητες και τα έργα του και υπογραμμίζουμε τη συμπληρωματικότητα των επιμέρους εταιρειών προς μια ενιαία κατεύθυνση».Οι δραστηριότητες των θυγατρικών συνοψίζονται για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά στα ακόλουθα:Η LAMDA Estate Development S.A. είναι εταιρεία ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση έργων (Project Management), τη διαχείριση κατασκευής (Construction Management), την ανάπτυξη έργων (Project Development) και την παροχή συναφών υπηρεσιών.H LAMDA Shipyards & Marine Services S.Α. είναι μια σύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή και φύλαξη σκαφών μεγάλου μεγέθους όπως πολυτελείς θαλαμηγούς (mega yachts), εμπορικά πλοία και πάσης φύσεως πλωτά. Η εταιρεία κατέχει παραθαλάσσιες εκτάσεις με λιμενικές εγκαταστάσεις σημαντικής αξίας, αξιόλογη υποδομή και εξοπλισμό.Η LAMDA Prime Properties S.A. είναι κτηματική εταιρεία, η οποία έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία υψηλών προδιαγραφών.