Οικονομικό Ημερολόγιο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2010:

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2009: Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2010: Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2010: Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

-Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2010: Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2009, θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία στις 22 Απριλίου 2010.

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2009.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της ( www.lamda-development.net) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr ). Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στον Τύπο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωσή τους.