Προγραμματισμένη ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/04/2011, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η προγραμματισμένη Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2010. Το υλικό της ανωτέρω παρουσίασης έχει αναρτηθεί στο site της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και σε αυτό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr)