Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και εποπτεία της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Καλυψώ-Μαρία Νομικού, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Στέφανος Κοτσώλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Χαρίτων Κυριαζής, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Αλέξανδρος Δημακόπουλος, Μέλος, Σύμβουλος Διοίκησης της Εταιρείας
  • Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Μέλος, Chief Operating Officer της Εταιρείας
  • Δανάη Φραντζή Γούναρη, Γραμματέας, Senior Sustainability Manager της Εταιρείας