Ανακοίνωση

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι ο κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών, αναλαμβάνει επιπλέον τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.