Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/3/2007, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η προγραμματισμένη Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2006. Η διοίκηση της LAMDA Development παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία του 2006, τις θετικές προοπτικές και τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, όπως περιγράφηκε στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία στις 12/3/2007.

Το υλικό της ανωτέρω παρουσίασης έχει αναρτηθεί στο site της Eταιρείας (www.lamda-development.net) και σε αυτό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.