Ανακοίνωση

H εταιρεία LAMDA Development ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ο κ. Ζήσιμος Δανηλάτος ανέλαβε από τις 3/9/2007 καθήκοντα Διευθυντή Ανάπτυξης Εξωτερικού στην Εταιρεία.