Ανακοίνωση

Η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρία με την επωνυμία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «Εκδότρια») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι από τη συνεδρίαση της 1.6.2006 θα συνεχιστεί η ειδική διαπραγμάτευση επί των μετοχών της, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με ειδικό διαπραγματευτή το Μέλος του ΧΑ, Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.. H Εκδότρια έχει υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή με την Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. διάρκειας ενός (1) έτους έναντι αμοιβής.