Ανακοίνωση

Ο μέχρι σήμερα Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας LAMDA Development, κ. Απόστολος Ταμβακάκης, μετά την ανάληψη της ευθύνης της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση, στη Διοίκηση του Ομίλου στη Γενεύη, αποχωρεί από τις ανωτέρω θέσεις, παραμένοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

Οι κ.κ. Γιώργος Παπαγεωργίου και Οδυσσέας Αθανασίου αναλαμβάνουν τις θέσεις του Εκτελεστικού Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, αντίστοιχα. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής κ. Οδυσσέας Αθανασίου, στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα προταθεί ως Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Αναλυτικότερα οι τομείς ευθύνης του κ. Γιώργου Παπαγεωργίου θα είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Έργων, η Εμπορική Διεύθυνση και το Νομικό Τμήμα, ενώ του κ. Οδυσσέα Αθανασίου θα είναι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηματοοικονομικών , η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας (Επενδυτικών Ακινήτων), η Διεύθυνση Μάρκετινγκ και η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνων Πόρων.

Μετά τις νέες διοικητικές αλλαγές το Δ.Σ. της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής :

Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαγεωργίου
Εκτελεστικό μέλος

Αντιπρόεδρος: Απόστολος Ταμβακάκης
Μη Εκτελεστικό μέλος

Μέλος : Ευάγγελος Χρόνης
Μη Εκτελεστικό μέλος

Μέλος: Φώτιος Αντωνάτος
Μη εκτελεστικό Μέλος

Μέλος: Emmanuel Leonard Bussetil
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος : Πέτρος Καλαντζής
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος : Δημήτριος Παπαλεξόπουλος
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος: Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος : Γιώργος Γεράρδος
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος : Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Όμιλος LAMDA Development έχει αναμφισβήτητα εδραιωθεί ως η ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα, έχοντας σήμερα υπό διαχείριση 144.000 τ.μ. μισθωμένων χώρων.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της LAMDA Development δεν αφορά μόνο τον κλάδο των εμπορικών κέντρων, αλλά και των κτηρίων γραφείων (22.000 τ.μ.), συγκροτημάτων κατοικιών, μαρινών. Αυτή η πορεία είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού (NAV) κατά 262% από το τέλος του έτους 2004 (€ 177 εκατ.) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008 (€ 463 εκατ). Περαιτέρω βελτίωση της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού αναμένεται μετά την έναρξη λειτουργίας του Golden Hall και θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα χρήσης του 2008.

Με δεδομένη την παρούσα οικονομική συγκυρία, πρέπει να επισημανθεί η χαμηλή σχέση του καθαρού δανεισμού προς το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (46%) καθώς και η υψηλή ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας που ανέρχεται σήμερα σε € 255 εκατομμύρια.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου LAMDA Development θα συνεχίσει να εστιάζεται στη διαχρονική βελτίωση των επαναλαμβανομένων λειτουργικών κερδών και της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού, ενώ θα συνεχιστεί η στρατηγική συνεργασιών με Διεθνείς και Ελληνικούς ομίλους.