Ανακοίνωση

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής της στην εταιρεία LAMDA Olympia Village A.E. (εφεξής LOV A.E.).

Συγκεκριμένα η Εταιρεία απέκτησε:

α. 66.966 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,76% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ 1.573.701,00 μετά από συμμετοχή της στον ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτοκόλλου 76475/14.10.2010, που προκήρυξε ο Δήμος Αμαρουσίου, μέτοχος της LOV A.E.

β. 34 μετοχές, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ 1.420,90 μετά από συμμετοχή της στον ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτοκόλλου 778/2.11.2010, που προκήρυξε η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, μέτοχος της LOV A.E.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό ποσοστό που κατέχει πλέον η Εταιρεία στη LAMDA Olympia Village A.E., ανέρχεται σε 50 % του μετοχικού κεφαλαίου.