Ανακοίνωση

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουνίου 2006, ο κ. Γιάννης Βλ. Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Νομικού Συμβούλου στην Εταιρεία.